Google play logoGoogle play logoGoogle play logo

Xây dựng gia phả gia đình bạn

Xây dựng cây gia phả của riêng bạn, phát triển và lưu giữ kết nối của các thành viên trong gia đình và họ hàng.
Google play logo

Bắt đầu với gia đình của bạn

Bạn có thể dễ dàng bắt đầu với thông tin của bạn: tên, ngày sinh, hình ảnh. Sau đó, thêm thông tin các thành viên khác trong gia đình nhỏ của mình.

Google play logo

Thông tin các thành viên khác

Mở rộng hơn gia phả của bạn bằng việc thêm thông tin của các thành viên khác như của ba, mẹ, anh, chị, em…

Google play logo

Thêm thông tin của họ hàng

Phát triển cây gia phả bằng việc thêm thông tin của họ hàng như cô, dì, chú, bác,… Bạn cũng có thể chia sẻ gia phả để những thành viên khác trong gia đình cùng nhau phát triển.

Quản lý các sự kiện của gia đình

Google play logo
Tạo các sự kiện
Tạo các sự kiện quan trọng của gia đình như sinh nhật, đám giỗ, tân gia,…
Google play logo
Lên lịch hẹn
Đặt lịch hẹn và chủ động sắp xếp các bữa tiệc
Google play logo
Gửi lời mời đến mọi người
Chia sẻ lời mời tham dự các buổi tiệc đến các thành viên khác trong gia đình
Google play logo
Lưu trữ hình ảnh
Lưu giữ những hình ảnh đẹp từ những bữa tiệc
Google play logo

Sử dụng trên mọi thiết bị và từ bất kỳ đâu

Google play logo

Khám phá kết nối gia đình bạn

Google play logo

Cùng chúng tôi xây dựng gia phả của gia đình bạn…